Provádíme montáž, servis a revize požárních klapek atd.

poz klap 1

 

 

PKTM 90(120) – Požární klapka je uzávěr v potrubním rozvodu vzduchotechnického zařízení, který zabraňuje šíření požáru a zplodin z hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodu v místech osazení.

 

 

 

 

poz klap 2

 

 

PKTM III – Požární klapka je uzávěr v potrubním rozvodu vzduchotechnického zařízení, který zabraňuje šíření požáru a zplodin z hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodu v místech osazení.

 

 

 

 

poz klap 3

 

 

 

KOKTM – Klapka odvodu tepla a kouře je uzávěr v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení, který umožňuje odvádět teplo a zplodiny hoření ze zasažených úseků a zabraňují šíření tepla a zplodin hoření z odsávacího potrubí.

 

 

 

poz klap 4

 

 

PSUM – Požární stěnový uzávěr je uzávěr otvorů bez navazujícího vzduchotechnického potrubí ventilačních systémů, výtahových šachet, kabelových kanálů atd.

 

 

 

 

poz klap 5

 

 

PVM – Požární ventil je požární uzávěr vzduchotechnických zařízení, který zabraňuje šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého. Kromě této funkce splňuje i funkci vzduchotechnickou a může být použit pro přívod i odvod vzduchu s připojením na vzduchotechnické potrubí.

visit this site how to grow long eyelashes quickly