KOORDINÁTOR BOZP na STAVENIŠTÍCH dle §14 zákona č. 309/2006 Sb.

PREVENCE RIZIK BOZP dle §9 zákona č. 309/2006 Sb.

 • Systém řízení bezpečnosti práce ve firmě – základní dokumentace.
 • Odpovědnostní řád firmy.
 • Zpracování bezpečnostní politiky firmy.
 • Vypracování provozně-bezpečnostních předpisů zařízení.
 • Zpracování technologických postupů.
 • Zpracování pokynů pro obsluhu a údržbu strojů.
 • Vypracování provozních řádů (provozovny, dílny, skladu, apod.).
 • Vypracování dopravního a provozního řádu pro provoz motorových vozidel.
 • Identifikace a zhodnocení rizik včetně navržení nápravných opatření.
 • Zpracování seznamu pro poskytování OOPP.
 • Provedení provozní kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Aktualizace provozní dokumentace.
 • Aktualizace firemní legislativy.
 • Kategorizace prací.
 • Analýza úrazovosti a stavu bezpečnosti firmy včetně návrhu na opatření.
 • Vyšetřování pracovních úrazů.
 • Zajištění školení a odborných kurzů dle požadavku klienta.
 • Vstupní a periodické školení pro zaměstnance.
 • Školení pro vedoucí zaměstnance.
 • Vypracování havarijního plánu pro zdolávání mimořádných událostí.
 • Kontrola dodržování předpisů na pracovišti.
 • Práce koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby, zpracování plánů BOZP.

cheap alprazolam online