Články

 

Nabízíme tyto odborné služby:

 • prodej, odborná montáž, kontroly, servis a plnění všech hasicích přístrojů,
 • prodej, odborná montáž, kontroly a servis všech požárních hydrantů,
 • kontroly požárních suchovodů,
 • revize a opravy požárních klapek,
 • prodej, kontroly a opravy požárních uzávěrů (dveří),
 • prodej, montáž, kontroly a servis stabilních hasicích systémů,
 • požární ochrana stavebních konstrukcí (ucpávky, obklady, nátěry, skla) - montáž, opravy a kontroly,
 • prodej skříněk na has. přístroje (plechové, plastové, dřevěné do interiérů, se zámkem i bez),   
 • prodej hydrantového vybavení (ventily, hadice, proudnice, spojka, redukce, armatůry atd.),
 • prodej vybavení k venkovním hydrantům (nástavec, klíče, záložní skříně atd.),
 • prodej hasicího vybavení a zařízení i na sportovní účely (rozdělovač, hadice, proudnice, savice atd.),
 • prodej sorbentů a sorpčních havarijních souprav (na pevný i na vodní povrch-velký výběr),
 • prodej a montáž kouřových autonomních hlásičů na 9V baterii,
 • prodej a montáž hlásičů přítomnosti CO, LPG a hořlavých plynů,
 • prodej bezpečnostních tabulek a samolepek (fotoluminiscenční, zákazové, příkazové, výstražné, atd.) - velký výběr,
 • zabezpečovací materiál proti krádeži na has. přístroje, požární hydranty a hydrantové hadice,
 • plnění CO2 pro technické i potravinářské účely,
 • proškolení, případná názorná ukázka manipulace s has. přístroji a požárními hydranty,  
 • stanovení potřebného počtu, druhů, typů a vhodné rozmístění hasicích přístrojů,
 • revize elektriky, hromosvodů, elektrických spotřebičů - přístrojů a hromosvodů,
 • kominické služby (kontroly, čištění, frézování, vložkování), dle NV č. 91/2010.
 • revize plynového zařízení a spotřebičů,
 • odborná konzultace a poradenství zdarma,
 • vypracování znaleckých posudků soudním znalcem v BOZP a PO,
 • projektová a inženýrská činnost ve výstavbě,
 • přípravu a zastupování při kolaudaci či rekolaudaci stavby.

http://healthywomenlifestyle.net/tamoxifen http://healthywomenlifestyle.net/anastrozole