banner eshop

PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Univerzální hasicí přístroje určené k hašení požárů třídy A, B i C s širokým uplatněním, a to nejen v průmyslu, dopravě, veřejných prostorách, ale i v domácnostech. Hasicí přístroje s hmotností hasiva do 4 kg najdou uplatnění všude tam, kde je požadován malý a skladný univerzální hasicí přístroj, umožňující rychlou a efektivní likvidaci případného zahoření, a to jak v domácnostech, tak dílnách. Především jsou ideální výbavou osobních automobilů (typ P1, P2 a P4). Hasicí přístroje s hmotností vyšší než 4 kg jsou určeny k použití zejména v průmyslu, energetice, důlním hornictví, ale také v železniční přepravě, v nákladních automobilech, kancelářích, chatách či domácnostech. Jde o výkonné, spolehlivé univerzální hasicí přístroje, které mají vzhledem ke svým užitným parametrům velmi příznivou cenu. Hasicí přístroj typ P6 (34A, 233B, C) plně vyhovuje podmínkám vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb spolu s hlásiči kouře, které rovněž najdete v širokém sortimentu firmy Radek Műhl HASIČ-SERVIS.

hp 1   hp 2 hp 3 hp 4 hp 5

Provedení

SNĚHOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Hasicí přístroje CO2 nacházejí uplatnění v oblasti průmyslu, jsou vhodné pro hašení vybavení laboratoří, elektropřístrojů a různých rozvoden. Vzhledem k tomu, že při hašení nezůstanou zbytky hasicí látky, jsou ideální pro hašení přístrojů jemné mechaniky, spalovacích nebo elektrických motorů a jejich doplňkových zařízení, jako jsou spouštěče, karburátory, elektrické spínače a zařízení na zpracování údajů. Nespornou výhodou je příznivá cena hasiva a možnost uložení na volném prostranství i v zimním období (jsou použitelné i při -30 °C). Tvar proudnice zaručuje cílený proud hasiva na místo požáru. Tyto hasicí přístroje jsou ve shodě se všemi evropskými směrnicemi, zejména bezpečnostními předpisy o tlakových nádobách. Životnost je maximálně 40 let.
Uvedené hasící přístroje CO2 je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000V z minimální vzdálenosti 1 m.

hp 6  hp 7 hp 8 hp 9

Provedení

schlaftabletten zopiclon 7.5mg rezeptfrei kaufen

Speciální hasicí prostředek na elektroniku
2X Ideální ochrana pro počítače. Je určen pro hašení elektronických přístrojů, především výpočetní techniky. Nezpůsobuje termický šok - chrání požárem nezasažené součásti, např. hard disk apod.

hp 10

VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE

Ideální všude tam, kde je třeba hasit pevné hořlavé látky hořící plamenem, nebo žhnoucí (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.). Bývá používán v provozních budovách, skladech, kancelářích, chatách atd. Protimrazová úprava jeho hasiva zaručuje jeho spolehlivost i pro vnější použití v zimních měsících.

hp 11

Provedení

PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Uvedené pěnové hasicí přístroje jsou určeny k hašení požárů pevných látek hořících plamenem nebo tlením (např. textil, sláma, guma, dřevo, papír) a kapalných látek hořících plamenem (např. benzín, nafta, olej, benzol, lak, alkohol). Uplatnění najdou v oblasti průmyslu těžkého a chemického, v rafinériích. Tyto hasicí přístroje jsou obzvlášť vhodné z hlediska ochrany životního prostředí. Vysoká hasební účinnost pro třídu požáru A a B. Uvedené pěnové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000V z minimální vzdálenosti 1 m.

hp 12  hp 13 
    

Pěnový hasicí přístroj PE2AFB je speciální hasicí přístroj určený k hašení požárů třídy A, B a především F, tedy k hašení požárů rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyních. S rostoucím počtem objektů, které používají fritézy a jiná zařízení s horkým olejem a žhavými jedlými tuky, narůstá ohrožení vzniku požáru a následně popálenin. Skutečnost, že na následky popálenin v oblasti gastronomie zemře každoročně nezanedbatelný počet lidí, vedlo i společnost k vývoji nového typu hasicího přístroje. Třídu požárů F totiž nelze bezpečně hasit použitím hasicích přístrojů se standardními hasivy, tj. práškem, CO2, standardní pěnou. K tomuto účelu slouží právě hasicí přístroj společností, jehož náplní je speciální pěna, která dokáže na povrchu žhavého oleje vytvořit souvislou vrstvu. Tím se výrazně sníží teplota a zabrání se úniku žhavých výparů do prostoru.

hp 14 hp 15      

Provedení

HASICÍ PŘÍSTROJE PLYNOVÉ S ČISTÝM HASIVEM

Plynové hasicí přístroje jsou naplněny speciálním čistým hasivem FE-36 od americké společnosti DuPont a vyznačují se nadprůměrnou hasební schopností. Uvedené hasicí médium je oficiální náhradou zakázaných druhů halonů, které již z ekologických důvodů nesmějí být používány. Toto čisté hasivo je určeno pro hašení požárů tříd A, B, C i zařízení pod elektrickým napětím do 110 kV při dodržení bezpečné vzdálenosti minimálně 1 metr. Hasivo FE-36 je nejen elektricky nevodivé, ale je netoxické, ekologické a nezpůsobuje korozi. Vzhledem k tomu, že se po hašení samo odpaří, je vhodné zejména pro hašení požárů elektronických zařízení, výpočetní techniky, záznamové techniky, nosičů dat, telefonních ústředen, velínů, elektromotorů, archivů, muzeí apod.

hp 16 hp 17 hp 18      

Provedení