banner eshop
V našem sortimentu naleznete velký výběr sorbentů ať už textilních či sypkých, dále také sorpčních havarijních souprav (chemických, úklidových, olejových), průmyslových utěrek, rohoží a těsnících prostředků. Ceny máme srovnatelné s dovozcem či výrobcem tohoto materiálu. Složení jednotlivých havarijních souprav Vám můžeme poskytnout osobně nebo na vyžádání e-mailem. Níže naleznete základní sortiment a ukázku námi nabízeného zboží. V našem katalogu, který Vám rádi poskytneme osobně, naleznete daleko širší výběr tohoto zboží.
sorbenty 1
Velmi porézní, velmi drobné granule z dánské suroviny “Moler” zajišťují velmi dobrou a rychlou sorpci. Hodí se k úklidu kapalin z komunikací, které po aplikaci sorbentu zůstávají čisté a suché. Jsou chemicky netečné (kromě kyseliny fluorovodíkové a 50% roztoku hydroxidu sodného), mají nízkou prašnost. Nasátou látku již neuvolní. Sorbent je balen do plastového kbelíku, který může být umístěn v dílnách i jakýchkoliv vnitřních prostorách, neznečistí je a je okamžitě k dispozici. (náhrada za VAPEX)
Sorpční kapacita  8 l.
Hmotnost balení  6.4 l.
                                              
sorbenty 2

DN 1 - Sypký sorbent Absodan Plus (10 kg)

sorbenty 3DN 12 - Sypký sorbent Absodan Plus (20kg)

Sorbent Absodan - velmi porézní drobné granule z dánské suroviny “Moler” zajišťují velmi dobrou a rychlou sorpci. Hodí se k úklidu kapalin z vozovek a komunikací, které po aplikaci sorbentu zůstávají čisté a suché. Jsou chemicky netečné (kromě kyseliny fluorovodíkové a 50% roztoku hydroxidu sodného), mají nízkou prašnost. Nasátou látku již neuvolní. (náhrada za VAPEX).
DN 1   Sorpční kapacita …… 13 l.
          Hmotnost balení ……. 10 kg.
DN 12 Sorpční kapacice …… 26 l.
          Hmotnost balení ……. 20 kg.


sorbenty 4
DN 2 - Sypký sorbent Absodan Universal

Velmi porézní různě velké granule z dánské suroviny “Moler” zajišťují velmi dobrou a rychlou sorpci. Hodí se k úklidu kapalin z vozovek a komunikací, které po aplikaci sorbentu zůstávají čisté a suché. Jsou chemicky netečné (kromě kyseliny fluorovodíkové a 50% roztoku hydroxidu sodného), mají nízkou prašnost. Nasátou látku již neuvolní. (náhrada za VAPEX)
Sorpční kapacita  25 l.
Hmotnost balení   20 kg.

sorbenty 5SK 2 - Sypký sorbent Spilkleen Plus

Sorbent vhodný pro úklid ropných výrobků, emulzí, chladicích kapalin apod. Využití má v průmyslových halách, garážích a na komunikacích. Granule jsou měkké, nepoškrábou podlahu, nepráší a nebarví. Je plně biologicky odbouratelný a spalitelný. Náhrada za Vapex.
Sorpční kapacita   11 l.
Hmotnost balení    10 kg.

sorbenty 6SK 1 - Sypký sorbent Spilkleen Granules

Tento zcela nehořlavý sorbent je vhodné mít všude tam, kde se pracuje s nebezpečnými chemikáliemi. Může Vám pomoci zlikvidovat chemikálie v případě nechtěného úniku nebo havárie. Je vhodný k likvidaci kyselin, zásad, ropných látek i vody. Lze jej použít k neutralizaci kyselin. Je jediným sorbentem vhodným k likvidaci 50% roztoku hydroxidu sodného.
Sorpční kapacita  12 l.
Hmotnost balení   18 kg.

sorbenty 7Havarijní souprava - chemická (malá)

Havarijní soupravy HSP v pevném kbelíku jsou určeny do garáží, menších servisů a drobných provozoven, kde hrozí úniky nebezpečných látek, a to nejen ropných produktů, ale též dalších provozních kapalin. Soupravy HSP jsou doplněny nezbytnými ochrannými pomůckami. Jejich výhodou jsou také pevné obaly, které výborné poslouží jako nádoba na sebrané nebezpečné látky. V této chemické soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní, oloefilní a navíc jsou vysoce odolné proti působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin. Používají se pro likvidaci úniků nebezpečných agresivních kapalin v chemických závodech i při přepravě chemikálií.

sorbenty 8Havarijní souprava - olejová (malá)

Havarijní soupravy HST jsou malé, vysoce mobilní ekologické soupravy určené pro dílny, garáže, nebo přímo pro vozidla přepravující nebezpečné látky. Jejich výhodou je nízká hmotnost, snadná přenositelnost, možnost okamžitého použití a jednoduchá manipulace. Soupravy HST jsou určeny k rychlému zásahu při úniku látek a k následnému úklidu. Jejich prostřednictvím tak lze předejít závažnějším ekologickým haváriím a významným škodám na majetku. V této olejové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofobní. Použití je vhodné všude tam, kde je nutné oddělit oleje, tuky nebo ropné látky od vody, velmi účinné pro odstranění ropných látek z vodní hladiny. Jako prevence úniku ropných látek jsou vhodné do průmyslové výroby, dílen, autoservisů a čerpacích stanic.

sorbenty 9Havarijní souprava - úklidová (malá)

Havarijní soupravy HSP v pevném kbelíku jsou určeny do garáží, menších servisů a drobných provozoven, kde hrozí úniky nebezpečných látek, a to nejen ropných produktů, ale též dalších provozních kapalin. Soupravy HSP jsou doplněny nezbytnými ochrannými pomůckami. Jejich výhodou jsou také pevné obaly, které výborně poslouží jako nádoba na sebrané nebezpečné látky. V této úklidové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní, oleofilní. Jsou určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí, olejů, tuků a ropných látek a jsou vhodné do průmyslové výroby, dílen, autoservisů a čerpacích stanic.

sorbenty 10Havarijní souprava - úklidová (střední)

Havarijní soupravy HSB 60 jsou uloženy v praktickém vodotěsném soudku s uchy a s UN kódem pro převoz nebezpečného odpadu. Slouží k zabezpečení ochrany rizikových prostor, kde se pracuje s nebezpečnými látkami, zejména menších čerpacích stanic, dílen a servisu. Souprava obsahuje několik typů sorpčních prostředků, základní ochranné pomůcky a těsnicí prostředky. Sypký sorbent účinně čistí skvrny z povrchu silnice či dlažeb. Sud, v němž je souprava uložena, chrání obsah soupravy před vlhkem a nečistotami, je odolný vůči agresivním látkám a může sloužit jako sběrná nádoba na zachycenou kapalinu a použité sorbenty. V této úklidové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní, oleofilní. Jsou určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí, olejů, tuků a ropných látek a jsou vhodné do průmyslové výroby, dílen, autoservisů a čerpacích stanic.

sorbenty 11Havarijní souprava - úklidová (velká)

Havarijní soupravy HSPZ 120 se výborně uplatní ve všech provozech, kde se pracuje s ropnými produkty nebo v chemických laboratořích a skladech. Výhodou této soupravy je vysoce odolná plastová mobilní nádoba, kterou lze skladovat uzamčenou a chránit tak její obsah před neoprávněným použitím. Vždy máte jistotu, že v případe nenadálé nouzové situace najdete sorbenty i ochranné prostředky na svém místě, v použitelném stavu, neporušené či neznečištěné. V této úklidové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní, oleofilní. Jsou určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí, olejů, tuků a ropných látek a jsou vhodné do průmyslové výroby, dílen, autoservisů a čerpacích stanic.