POŽÁRNÍ OCHRANA

V KOMPLEXNÍM SERVISU V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY NABÍZÍME SVÝM ZÁKAZNÍKŮM PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PLYNOUCÍCH DLE ZÁKONA Č. 133/1985 SB., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. OSOBOU ODBORNĚ ZPŮSOBILOU 

 Mezi tyto například patří:

 • pravidelná kontrola dodržování předpisů o požární ochraně - preventivní požární prohlídky,
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • stanovení organizace zabezpečené požární ochrany,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • vypracování požárního řádu, požárně poplachových směrnic,
 • vypracování tématického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • vypracování podmínek požární bezpečnosti,
 • odborná příprava preventistů požární ochrany,
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
 • výpočet potřebného množství a umístění hasicích přístrojů,
 • vypracování požárně evakuačního plánu,
 • dokumentace zdolávání požárů,
 • vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby (realizace novostaveb, změny užíváni stavby).

 

buy modafinil online otc UK tavor for sale